Luffstafetten 090630 (30/06/2009)
Category: Träning
Map/area: Trekanten Bastfallet
Organiser: ÖFIF
Distance: 5.42 km
Time: 34:33
+25 grader. Sol. Över, bredvid och runt ett sandigt och talligt område. Tonårstallar var än man såg. Hu jeda mig. Tungan skulle vart perfekt att slipa ett ruffigt golv med redan efter fem minuter. Kalahari, släng dig i väggen. Orienteringen gick bra. Farten gick-... eller småsprang kanske... hyfsat.
Show comments (0)
 
Luffstafetten 090630 (30/06/2009)